Ga direct naar de content

Aanpak rondom Coronavirus

Coronavirus: update 27 maart 2020

Brief – 27 maart 2020 met hierin:

 • Sluiting van de school tot en met 6 mei
 • Stage leerjaar 3 in de periode 6 mei t/m 20 mei
 • Gebruik van Microsoft Teams
 • Uitleg over onderwijs op afstand op mijn.campus013.nl
 • ICT faciliteiten voor thuis
 • Oudertevredenheidsonderzoek leerjaar 1, 2 en 3

Coronavirus: update 24 maart 15:00 uur

Brief Examinering – 24 maart 2020

Coronavirus: update 18 maart 16:30 uur

Via deze weg geef ik u weer een update over acties die wij uitzetten ten gevolge van het coronavirus.
We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Omdat we u niet
dagelijks willen lastigvallen met mails, verzamelen we in de eerste instantie zoveel mogelijk
informatie en sturen we die u in één keer toe.
In deze update sta ik achtereenvolgens stil bij:

 • De ouderavonden op 23 en 24 maart, leerjaar 1, 2 en 3
 • Buitenschoolse activiteiten en schoolreisjes
 • Stage leerjaar 3 in de periode 6 mei t/m 20 mei
 • Onderwijs op afstand
 • Openstelling van de school
 • Schoolexamen leerjaar 4
 • Afwezigheidsmelding vanaf 9 maart
 • Fakenieuws

De ouderavonden op 23 en 24 maart, leerjaar 1, 2 en 3
De ouderavonden gaan niet door. Onze rapportvergaderingen hebben wel
plaatsgevonden. De mentor kan u dus voorzien van belangrijke informatie omtrent het rapport.
Daarom zal de mentor met u afspraken maken om het rapport, dan wel telefonisch, te bespreken. De
cijfers kunt u terugvinden in Magister.

Buitenschoolse activiteiten en schoolreisjes
We hebben besloten dat alle reisjes en activiteiten in het buitenland van dit schooljaar niet
doorgaan. Dus de Ardennenreis, Engelandreis en Parijsreis worden geannuleerd. Overige uitstapjes
binnen Nederland worden beoordeeld in een later stadium. We willen benadrukken dat het
financieel risico van de activiteiten/reizen níet bij de ouders zal liggen. Campus 013 draait op voor de
eventuele kosten. Eventuele terugbetalingen worden gedaan op het rekeningnummer waar u de reis
mee hebt gefinancierd.

Stage leerjaar 3 in de periode 6 mei t/m 20 mei
De stage van leerjaar 3 gaat helaas niet door. Dit betreurt ons aangezien we weten wat voor
leerzame periode dit is voor onze leerlingen. Momenteel zijn er veel stages gezocht
in horeca/winkels/basisscholen/verzorgingscentra. We verwachten dat het t.z.t.
niet mogelijk is dat leerlingen daar stage te laten lopen. Daarnaast kunnen we de periode gebruiken
om een inhaalslag te maken met de AVO-vakken. Het lesrooster zal er in deze periode iets anders uit
zien dan normaal, aangezien er ook praktijkexamens plaatsvinden. Hierover t.z.t. meer.

Onderwijs op afstand
Momenteel wordt zoveel mogelijk huiswerk door onze docenten in Magister gezet. Het is dus
belangrijk dat uw zoon/dochter iedere dag Magister controleert op huiswerk.
Docenten kunnen vragen of uw kind gebruik wil maken van het digitaal lesmateriaal. Het digitaal
lesmateriaal is te benaderen via Magister ELO. Mocht er geen digitaal lesmateriaal bij uw
zoon/dochter in Magister staan, dan moet uw kind deze benaderen via Bundle.vandijk.nl . Wanneer
uw kind gebruik maakt van Bundle, dan heeft hij/zij daar een code voor nodig. Deze kunt u opvragen
via de mentor. Wanneer Bundle is geactiveerd, dan staat het digitaal lesmateriaal onder de knop
‘NAAR MIJN AANKOPEN’. Bekijk ook de handleiding Bundle.

Omdat heel Nederland momenteel het onderwijs op afstand heeft ingevoerd, kan het zijn dat
bepaalde sites zoals Magister overbelast zijn. De site blijft dan laden óf geeft aan dat deze niet te
benaderen is. Vaak lukt het op een later tijdstip weer wel.

Vindt uw kind het moeilijk om in deze tijd het ritme van de dag een beetje te houden? In de bijlage
hebben we een schema dagritme toegevoegd. Wellicht dat het u en uw kind helpt om de dag wat meer
gestructureerd door te komen.

We zijn ons ervan bewust dat niet alle huishoudens van ICT-faciliteiten zijn voorzien. Mocht uw kind
nu thuis op geen enkel mogelijke manier thuis kunnen werken en vindt u ook geen oplossing bij
kennissen of familieleden, zou u dit dan kenbaar willen maken via info@campus013.nl ? In de mail
kunt u aangeven waar u behoefte aan heeft. We gaan dan kijken of we iets kunnen betekenen.
Hierbij hebben leerlingen uit leerjaar 4 prioriteit.

Openstelling van de school
In principe is Campus 013 gesloten. Echter, de deuren staan nog steeds wel open voor leerlingen die
spullen uit de kluis moeten halen. Laat uw zoon/dochter zich wel even melden bij de conciërge zodat
we weten wie er in het gebouw is.

Schoolexamen leerjaar 4
Woensdag aan het einde van de middag hebben we vanuit het ministerie duidelijkheid gekregen over
de speelruimte die we hebben om de schoolexamens af te ronden. Vandaag en donderdag werken
we dit uit in een plan om te zorgen dat alle leerlingen hun PTA hebben afgerond en goed voorbereid
aan het examen kunnen beginnen. Wij gaan er nu van uit dat we hier nog voor dit weekend
duidelijkheid over kunnen geven.

Afwezigheidsmelding vanaf 9 maart
Alle afwezigheidsmeldingen vanaf 9 maart worden automatisch geaccepteerd. Dat wil zeggen: heeft
u uw kind in de periode vanaf 9 maart een keer afwezig gemeld, dan hoeft u deze niet meer af te
wikkelen met een groene kaart.

Fakenieuws
Momenteel worden er landelijk nepberichten verspreid. In deze berichten staat bijvoorbeeld dat de
scholen langer dicht blijven. We willen u vragen om dit soort berichten te negeren. Vertrouw alleen
op de berichtgeving vanuit school. Wij houden u steeds op de hoogte. Heeft u vragen dan kan u die
stellen via info@campus013.nl.

Examinering update 20/03/20 Lees hier de mail directeur Campus 013 m.b.t. examinering

Examinering onderdelen ter afsluiting, lees hier 

Hier vind je het aanvraagformulier herkansing schoolexamen