“Veel aandacht voor intake van nieuwe leerlingen”

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Marc Janssen, intake

“Campus 013 besteedt veel aandacht aan de intake van nieuwe leerlingen. We willen graag dat kinderen op de goede plek terecht komen en meteen zelfvertrouwen opbouwen. Natuurlijk moeten ouders en kinderen zich bij ons thuis voelen. Daarom nodigen we ouders en kinderen van harte uit om tijdens de Open Dag en inloopmiddagen te komen kijken. Zo kunnen ze de sfeer proeven en zich goed oriënteren om de juiste schoolkeuze te maken.

“Goed inspelen op aandachtspunten van de leerling”

Warme overdracht
Als een kind is aangemeld, willen we graag de achtergrond van een kind leren kennen. Daarom vullen ook ouders een vragenlijst in. Daarnaast vragen de docenten gegevens op bij de leerkracht van de basisschool. Er vindt tussen hen ook een warme overdracht plaats. De docent van Campus 013 gaan naar de basisschool voor een persoonlijk gesprek. Zo kunnen we zorgen voor een goede klassenindeling en kan de mentor gericht inspelen op aandachtspunten van de leerling.

Kennismaken en wennen
Aan het einde van groep 8 komen de kinderen alvast een middag kennismaken met onze school, hun mentor en medeleerlingen. Dan is de grootste spanning eraf. Aan het begin van het schooljaar zijn er nog twee introductiedagen en ze hebben vaste mentoruren. De eerste weken krijgen ze de gelegenheid om te wennen. Zo zorgen we voor een fijne start voor alle kinderen. Daarna zijn ze klaar voor het echte werk.”

Lees ook het verhaal van

"Leerlingen meenemen in een leertraject"
- Diana van de Wiel, docent
"Leerlingen voorbereiden op het mbo"
- Nicole Verhoeven, teamleider
Sorry, your browser does not support inline SVG.