FAQ (vraag en antwoord) Webinars

Tijdens de Webinars van 7 en 10 februari hebben we je alle informatie over Campus 013 gegeven. Natuurlijk zijn er ook een aantal goede vragen binnen gekomen, persoonlijk en algemeen. De algemene vragen willen we graag met iedereen delen. Lees ze hier terug:

V: Waar kan ik meer informatie vinden over de persoonlijke laptops?
A: We hebben hier speciaal een pagina voor aangemaakt op de site. Klik hier voor meer informatie over de persoonlijke laptops.

V: Wat is bij jullie het verschil tussen de gemengde en theoretische leerweg?
A: Op Campus 013 hebben we een Gemengd/Theoretische leerweg. De Gemengd/Theoretische leerweg is speciaal voor leerlingen die ook praktisch aan de gang willen, zich breed willen oriënteren én willen slagen met een vmbo-tl-diploma. Je volgt een extra theorievak. Slaag je in alle vakken, dan heb je jouw vmbo-tl-diploma. Mocht het zo zijn dat je één vak moet laten vallen om te slagen, dan heb je alsnog een vmbo-gl diploma.

V: Hoeveel uur praktijk hebben de leerlingen?
A: In leerjaar 1 en 2 hebben leerlingen ongeveer 12 lesuren praktijk in de week. In leerjaar 3 en 4 zijn dit 14 lesuren.

V: Hoeveel lesuren per week heeft een leerling?
A: In leerjaar 1 heeft een leerling 31 lesuren van 45 minuten. De lesdag duurt maximaal tot 16:00u. 

V: Maakt het niet uit welke keuzeprogramma’s een leerling volgt in leerjaar 3 en 4? 
A: Nee, een leerling mag echt helemaal zelf weten welke keuzeprogramma’s hij/zij volgt. De keuzes worden natuurlijk wel gemaakt op basis van interesse. In theorie zou een leerling dus een keuzeprogramma met dieren kunnen volgen in leerjaar 3 en vervolgens in leerjaar 4 een keuzeprogramma met techniek. Het heeft ook geen effect op de vervolgopleiding. Tegenwoord is de vervolgopleiding ‘drempelloos’, wat inhoudt dat leerlingen zich gewoon mogen inschrijven voor iedere vervolgopleiding, ongeacht het keuzeprogramma wat hij/zij heeft gevolgd. 

V: Hoe ondersteunen jullie leerlingen met dyslexie, dyscalculie en andere leerproblemen?
A: Voor leerlingen met dyslexie lezen we onder andere toetsen voor. Ze krijgen tijdverlenging en hulpkaarten. Ook biedt de persoonlijke laptop een hoop oplossingen, bijvoorbeeld het typen van antwoorden of het laten voorlezen van (digitale) teksten. Leerlingen met dyscalculie mogen ook gebruik maken van hulpkaarten en mogen het rekenmachine extra gebruiken. Voor alle andere leerproblemen hebben we allerlei extra hulp en cursussen in de school. Denk aan ambulante begeleiding, bijlessen, begeleiding van de mentor, tutorleren, faalangsttraining, etc. Lees hier alles over op onze pagina onderwijs & begeleiding > persoonlijke begeleiding.

V: Hoeveel leerlingen zitten er op school?
A: We hebben ongeveer 600 leerlingen bij ons op school. In de brugklas hebben we momenteel 160 leerlingen, verdeeld over 9 klassen. 

V: Wat bieden jullie leerlingen die normaal naar de Tilburgse Tussenvoorziening (TTV) waren gegaan?
A: Afgelopen jaar hebben wij op Campus 013 als enige in Tilburg een klas gemaakt met 15 leerlingen die eigenlijk naar de TTV hadden moeten gaan. Deze leerlingen hebben één vast lokaal gekregen, met 2 mentoren en maar een paar docenten die er les aan geven. Ze krijgen extra ondersteuning bij taal en rekenen en net zoveel praktijk als andere klassen. Deze klas is een groot succes. Volgend jaar gaan we dus weer een speciale TTV klas formeren.

V: Op welk niveau krijg je les als je een basis/kader advies hebt van de basisschool?
A: In Tilburg hebben we de afspraak dat leerlingen met een basis/kader advies in principe in een basisklas wordt geplaatst. Bij goede vordering kan de leerling opstromen naar kader en in een kaderklas terecht komen.

V: Hebben jullie een basis/kader klas of kader/gemengd/theoretische klas? 
A: Wij streven ernaar dat een kind altijd in een klas zit met leerlingen van hetzelfde niveau. Ons uitgangspunt is dus ook dat we geen basis/kader of kader/gemengd/theoretische klas maken. Echter, het kan wel voorkomen dat we niet anders kunnen. Wij proberen namelijk ook onze klassen zo klein mogelijk te houden. Dus wanneer we bijvoorbeeld bij het maken van klassen 8 basis- en 8 kaderleerlingen over hebben, dan proppen we de andere klassen niet vol, maar dan willen we nog wel eens een basis/kader klas formeren. De basisleerlingen krijgen dan les op basisniveau en de kaderleerlingen op kaderniveau. 

V: Wat doen jullie met achterstanden die zijn opgelopen tijdens de Coronacrisis?
A: Iedere leerling wordt bij ons op school op maat begeleid. Als je een grote achterstand hebt, dan passen wij ons onderwijs daar op aan. Je krijgt de nodige ondersteuning, bijlessen of extra uren om de achterstand bij te spijkeren.

V: Nemen jullie na aanmelding nog contact op met de basisschool?
A: Zeker weten! Wij gaan altijd voor een zogenaamde ‘warme overdracht’. Dit houdt in dat we altijd contact opnemen met de basisschooldocent om nog een beter beeld te krijgen van het kind. Normaliter gaan we zelfs persoonlijk langs bij de basisscholen, al zal dat in deze tijd wat moeilijker gaan. 

Vragen?

Schiet je toch nog een vraag te binnen? Neem dat meteen contact met ons op! Je kunt mailen naar info@campus013.nl of (tot de aanmeldingen) nog appen met het nummer 06 398 61 812 . Je wordt dan zo snel mogelijk geholpen!