Jaaragenda schooljaar 2021 -2022

Lesvrije dagen

6 september 2021
28 september 2021
1 november 2021

Inhaalmiddag vanaf 12.00 uur

8 november 2021

studiemiddag vanaf 12.00 uur

12 januari 2022

Inhaalmiddag vanaf 12.00 uur

20 januari 2022

studiemiddag vanaf 12.00 uur

7 maart 2022

inhaalmiddag vanaf 12.00 uur

Ouderavonden

Leerjaar 4Leerjaar 1-2-3
17 en 18 november 2021
20 en 22 december 2021
2 en 3 februari 2022
28 en 30 maart 2022
6 en 7 april 2022
18 maart 2022

studiemiddag vanaf 12.00 uur

18 april 2022

2de paasdag

25 mei 2022

vanaf 12.00 uur

26 mei 2022

Hemelvaart

27 mei 2022
Hemelvaart
6 juni 2022
2e Pinksterdag
15 juli 2022

vanaf 12.00 uur

Algemene Ouderavonden

20 september 2021

Leerjaar 1 en 2

21 september 2021

Leerjaar 3 en 4

7 februari 2022

Leerjaar 2 keuzeproces

21 februari 2022

Thema avond ouderraad

Vakantierooster 2021 – 2022

Herfstvakantie
25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
Zomervakantie
25 juli t/m 2 september 2022