Jaaragenda schooljaar 2022 -2023

Lesvrije dagen

5 september 2022
27 september 2022
3 november 2022

Inhaalmiddag vanaf 12.00 uur

14 november 2022

Studiemiddag vanaf 12.00 uur

12 januari 2023

Studiemiddag vanaf 12.00 uur

18 januari 2023

Inhaalmiddag vanaf 12.00 uur

6 maart 2023

Inhaalmiddag vanaf 12.00 uur

Ouderavonden

Leerjaar 4Leerjaar 1-2-3
16 en 17 november 2022
14 en 15 december 2022
1 en 2 februari 2023
29 en 30 maart 2023
5 en 6 april 2023
13 juli 2023 (optioneel)
27 maart 2023

Studiemiddag gehele dag

10 april 2023

2de paasdag

18 mei 2023

Hemelvaart

19 mei 2023
Hemelvaart
29 mei 2023
2e Pinksterdag
8 juni 2023

Studiemiddag vanaf 12.00 uur

14 juli 2023

Inhaaldag

Algemene Ouderavonden

19 september 2022

Leerjaar 1 en 2

20 september 2022

Leerjaar 3 en 4

6 februari 2023

Leerjaar 2 keuzeproces

Vakantierooster 2022 – 2023

Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
20 februari t/m 24 februari 2023
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus 2023

Belangrijke data examens leerjaar 4

Examentraining
11 t/m 14 april 2023
Examens tijdvak 1
17 april t/m 26 mei
Uitslag tijdvak 1
14 juni
(Her)examens tijdvak 2
19 t/m 22 juni
Uitslag tijdvak 2
30 juni
Diploma-uitreikingen
5 en 6 juli