Start schooljaar

Wilt u alles weten over de start van het schooljaar? Bijvoorbeeld over de introductiedagen, het bestellen van een laptop of het bestellen van de boeken?

Klik dan op deze link

Persoonlijke laptop Leerjaar 3 2022/2023

Bent u ouder van een aankomend derdejaars leerling (schooljaar 2022/2023) en wilt u meer informatie over de persoonlijke laptop? Klik dan hier.

Afwezigheid en verzuim

Jongeren zijn tot 18 jaar leerplichtig in Nederland. Daarom monitoren wij de aan- en afwezigheid van onze leerlingen zo goed mogelijk. Dit doen we in samenwerking met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Lees hieronder meer over het afwezig melden van uw kind/pupil en verdere afspraken die we hebben lopen met de leerplichtambtenaar.

Afwezig melden
Wanneer een leerling niet op school kan komen en daar een geldige reden voor is, moet er dezelfde dag van de afwezigheid, maar het liefst daarvoor, door een ouder/verzorger contact gezocht worden met school. Dit kan door een e-mail te sturen naar afwezig@campus013.nl . De melding komt bij de verzuimmedewerker binnen. We verwachten dat de ouder/verzorger doorgeeft waarom de leerling afwezig is en hoelang de afwezigheid ongeveer zal gaan duren. Bij externe afspraken zal dit een paar uur bedragen. Bij ziekte verwachten we dat er een indicatie gegeven kan worden van de terugkomst.

Voor meer informatie over ons verzuimbeleid verwijzen we u graag naar onze verzuimprocedure hieronder. 

Verlof aanvragen

Het kan zijn dat u voor uw kind een verlofdag of -periode wilt aanvragen, bijvoorbeeld voor een begrafenis of bruiloft van een familielid. U dient dit verlof ruim van tevoren aan te vragen via het Verlofformulier. Dit formulier kunt u aanvragen via afwezig@campus013.nl , ophalen bij de Leerlingenbalie of hieronder downloaden. De verzuimmedewerker bekijkt of het formulier volledig is ingevuld en stuurt deze door naar de directeur om te beoordelen. Op de achterkant van het verlofformulier vindt u de richtlijnen met betrekking tot het aanvragen van verlof. 

Magister

Magister is ons leerlingvolgsysteem. Je vindt er onder meer het rooster, de cijfers en de aanwezigheidsregistratie. 

Leerlingen loggen in met hun leerlingnummer en netwerkwachtwoord. Als ouder/verzorger ontvang je eenmalig je eigen persoonlijke inloggegevens per post.

Magister is er ook als app. Een handleiding over het installeren van deze app vind je hier.

Meer informatie is te vinden op https://www.magister.nl/leerling-ouder

Brieven

Hiernaast kunt u de meest recente brieven en nieuwsbrieven teruglezen die wij ouders ook hebben verstuurd via e-mail. Ontvangt u als ouder van een zittende leerling geen e-mail? Mail dan uw e-mailadres naar info@campus013.nl.

Schoolkosten

Campus 013 wil er graag zijn voor alle leerlingen, daarom hanteren we geen vrijwillige ouderbijdrage. Dat betekent dat alle leerlingen mee kunnen doen aan onze extra activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het verplichte lesprogramma.

Daarnaast is het huren van een kluisje gratis en zorgen we ervoor dat er voldoende veiligheidskleding aanwezig is in lokalen waar dit van toepassing is. Alleen voor eventuele buitenlandreizen brengen we kosten in rekening.

Ouderraad

Een aantal ouders/verzorgers is vanuit betrokkenheid lid van de Ouderraad. De Ouderraad bevordert de samenwerking tussen ouders, schoolleiding en medewerkers. De Ouderraad voert met de directie het gesprek over de begeleiding en het welzijn van de leerlingen, het kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de onderwijsorganisatie. De raad vergadert vijf à zes keer per schooljaar met de directeur. Voor de school is de Ouderraad belangrijk, omdat zij kritisch meedenkt, ideeën naar voren brengt en zich laat zien of meehelpt op feesten of speciale gelegenheden. De Ouderraad staat onder voorzitterschap van mw. Astrid Bekkers. Ouders kunnen contact opnemen met de ouderraad via het e-mailadres ouderraad@campus013.com.

Stichting leergeld

Iedereen telt mee op Campus 013. Ook gezinnen met een lager inkomen. Daarom werken wij nauw samen met Stichting Leergeld Tilburg.

Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. De stichting ondersteunt in het financieren van bijvoorbeeld een laptop, schoolspullen en een fiets. Ook voor activiteiten buiten school zoals zwemles, lidmaatschap van een sportvereniging, muziekles, scouting of kindervakantiewerk kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld.

Op de website van Stichting Leergeld ziet u of u in aanmerking komt voor financiële hulp en wat u kunt aanvragen. Twijfel niet om contact op te nemen met stichting leergeld. Samen met deze stichting, de school en u kunnen we uw kind het beste onderwijs bieden. 

Wij helpen u graag mee in het contact leggen met stichting leergeld. Wilt u graag hulp, mail dan naar info@campus013.nl

Meer informatie: www.leergeld.nl/tilburg/