Afwezigheid en verzuim

Jongeren zijn tot 18 jaar leerplichtig in Nederland. Daarom monitoren wij de aan- en afwezigheid van onze leerlingen zo goed mogelijk. Dit doen we in samenwerking met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Lees hieronder meer over het afwezig melden van uw kind/pupil en verdere afspraken die we hebben lopen met de leerplichtambtenaar.

Afwezig melden
Wanneer een leerling niet op school kan komen en daar een geldige reden voor is, moet er dezelfde dag van de afwezigheid, maar het liefst daarvoor, door een ouder contact gezocht worden met school. Dit kan door een e-mail te sturen naar afwezig@campus013.nl of eventueel te bellen naar 013-539 7040. Afwezigheid doorgeven aan de mentor is niet toereikend en dus niet toegestaan.

Wanneer een leerling afwezig is geweest, dient de leerling zelf ná afwezigheid binnen 3 schooldagen een volledig ingevulde ‘groene meldkaart’ in te leveren bij de Leerlingenbalie ter bevestiging. Dit kan ook digitaal door de ouder met de digitale verlofkaart hieronder. Vul deze digitaal in en mail deze naar afwezig@campus013.nl . Voor meer informatie over ons verzuimbeleid verwijzen we u graag naar onze verzuimprocedure. 

Verlof aanvragen

Het kan zijn dat u voor uw kind een verlofdag of -periode wilt aanvragen, bijvoorbeeld voor een begrafenis of bruiloft van een familielid. U dient dit verlof ruim van tevoren aan te vragen via het Verlofformulier. Dit formulier kunt u aanvragen via afwezig@campus013.nl , ophalen bij de Leerlingenbalie of hieronder downloaden. De verzuimmedewerker bekijkt of het formulier volledig is ingevuld en stuurt deze door naar de directeur om te beoordelen. Op de achterkant van het verlofformulier vindt u de richtlijnen met betrekking tot het aanvragen van verlof. 

Magister

Magister is ons leerlingvolgsysteem. Je vindt er onder meer het rooster, de cijfers en de aanwezigheidsregistratie. 

Leerlingen loggen in met hun leerlingnummer en netwerkwachtwoord. Als ouder/verzorger ontvang je eenmalig je eigen persoonlijke inloggegevens per post.

Magister is er ook als app. Een handleiding over het installeren van deze app vind je hier.

Meer informatie is te vinden op https://www.magister.nl/leerling-ouder

Brieven

Hiernaast kunt u de meest recente brieven en nieuwsbrieven teruglezen die wij ouders ook hebben verstuurd via e-mail. Ontvangt u als ouder van een zittende leerling geen e-mail? Mail dan uw e-mailadres naar info@campus013.nl.

Schoolkosten

Campus 013 wil er graag zijn voor alle leerlingen, daarom hanteren we geen vrijwillige ouderbijdrage. Dat betekent dat alle leerlingen mee kunnen doen aan onze extra activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het verplichte lesprogramma.

Daarnaast is het huren van een kluisje gratis en zorgen we ervoor dat er voldoende veiligheidskleding aanwezig is in lokalen waar dit van toepassing is. Alleen voor eventuele buitenlandreizen brengen we kosten in rekening.

Ouderraad

Een aantal ouders/verzorgers is vanuit betrokkenheid lid van de Ouderraad. De Ouderraad bevordert de samenwerking tussen ouders, schoolleiding en medewerkers. De Ouderraad voert met de directie het gesprek over de begeleiding en het welzijn van de leerlingen, het kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de onderwijsorganisatie. De raad vergadert vijf à zes keer per schooljaar met de directeur. Voor de school is de Ouderraad belangrijk, omdat zij kritisch meedenkt, ideeën naar voren brengt en zich laat zien of meehelpt op feesten of speciale gelegenheden. De Ouderraad staat onder voorzitterschap van mw. Carola Schoenmakers. Ouders kunnen contact opnemen met de ouderraad via het e-mailadres ouderraadcam@gmail.com.