Deze pagina is speciaal voor onze zittende leerlingen om jullie op weg te helpen in het (digitaal) onderwijs. Programma’s zoals Magister, Bundle of Microsoft Teams vind je in de menubalk of onderin deze site.

Ff leren rekenen
FfLeren Rekenen is een interactieve rekenmethode, ingedeeld in de 4 rekendomeinen. Basisklassen loggen in op niveau 2A, KGT-klassen op 2F. Je inloggegevens heb je aangemaakt tijdens de rekenles.
Numo

Numo is een online taalprogramma waarin je op je eigen niveau kan werken.  De verkorte schoolnaam is campus013. Je 90-nummer is je gebruikersnaam, wachtwoord hetzelfde zonder 90. Drempeltoetsen maak je in Muiswerk met dezelfde inloggegevens.

Dubbelklik
Dubbelklik heb je nodig tijdens de lessen van Dienstverlening en Producten (DP). Je inloggegevens heb je aangemaakt tijdens de les DP.

SharePoint

SharePoint is een platform voor informatie-uitwisselen en samenwerken. Hier vind je o.a. lesmateriaal dat je kunt downloaden, thuis of op school! Log in met: [leerlingnummer]@ogt013.nl en je netwerkwachtwoord. Link: SharePoint

Fotoalbums en filmpjes

Alle foto’s en filmpjes van onze (buitenschoolse) activiteiten van Campus 013 vind je hier terug. Gebruik [leerlingnummer]@ogt013.nl en je wachtwoord om in te loggen. 

Downloads

We hebben veel programma’s die je als leerling kan downloaden op jouw eigen computer zodra je hier inlogt. Gebruik [leerlingnummer]@ogt013.nl en je wachtwoord om in te loggen. 

Office 365

Alle Office programma’s zoals Microsoft Word, Excel en PowerPoint kun je downloaden op jouw eigen computer. Log daarvoor hier in. Klik op de 9 puntjes links bovenin en klik vervolgens op ‘Office 365’. Hier kun je Office gratis downloaden!

Thuis programma’s van school gebruiken

Wist je dat je thuis op je eigen computer of laptop alle computerprogramma’s van school kunt gebruiken? Hoe je dat doet? Bekijk hieronder het instructiefilmpje ‘Thuis computerprogramma’s van school’.

Instructiefilmpjes

Kom je er even niet meer uit? Misschien vind je het antwoord op je vraag in één van de volgende instructiefilmpjes:

 • Instructie Microsoft Teams

 • Thuis computerprogramma’s van school gebruiken

 • Bundle activeren

 • Een nieuw Word-document maken

 • Magister voor ouders:

 • Hardop voorlezen met Edge

  PTO

  Om over te gaan naar het volgende schooljaar moet je in ieder geval voor elk vak alle toetsen hebben gemaakt. Alle klassen van hetzelfde leerjaar en hetzelfde niveau, maken allemaal dezelfde toetsen. De toetsen staan per vak weergegeven in het PTO (Programma van Toetsing en Overgang). 

  PTA

  Om je vmbo-diploma te behalen, doe je Eindexamen. Het Eindexamen is opgedeeld in een schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) en een Centraal Examen (landelijk). Afhankelijk van het vak verspreiden we het schoolexamen over één of twee schooljaren. Je kan pas deelnemen aan het Centraal Examen, als alle onderdelen van het schoolexamen zijn afgerond. Je vindt alle onderdelen terug in het PTA. 

  Leerlingenraad

  De Leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen en overlegt met de directie over zaken die de leerlingen aangaan. De Leerlingenraad draagt nieuwe ideeën aan, denkt mee over het verzorgen van onderwijs op school en is medeorganisator van activiteiten op school. De Leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar, waarbij altijd een begeleidende docent aanwezig is en vergadert 5 à 6 keer per schooljaar met de directeur. De Leerlingenraad is door minimaal één lid vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad van Campus 013. De Leerlingenraad staat onder voorzitterschap van de begeleidende docent: Pleuni van de Sanden. Je kunt contact opnemen met de Leerlingenraad via het e-mailadres leerlingenraad@campus013.nl.