Wat bieden wij?

Campus 013 is dé vmbo school in Tilburg waar je als leerling ontdekt wie je bent en wat je talenten zijn. We verzorgen onderwijs in alle leerwegen van het vmbo: de gemengd-theoretische leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. We zetten in op zo goed mogelijk presteren in de klas, op een goede onderlinge relatie en een schone en veilige school. Al ons handelen en onze schoolafspraken zijn hier aan gekoppeld. Campus 013 is een school waar je gezien wordt, waar iedereen welkom is en waar je jezelf mag zijn. 

Lees meer

Schoolgids

Alle informatie over onze school vind je in onze schoolgids. Download deze hier:

Schoolleiding

Directeur Campus 013 Dhr. Han Snijders, contact via de directiesecretaresse mw. Anja Lemmens

TeamTeamleider
Vakgroepen LO, KV, Maatschappijleer, M&M, OOP
mw. Elsemarij von der Fuhr
Vakgroepen Horeca, Zorg, ICT, Techniek

dhr. Benjamin Jansen

TeamTeamleider
Vakgroepen Nederlands, Engels, D&P

dhr. Joost Sondaal

Vakgroepen Wiskunde/ Rekenen, NASK, Biologie, Economie

dhr. Mathieu Fanchamps

Campus 013 maakt deel uit van Onderwijsgroep Tilburg. Het College van Bestuur staat onder voorzitterschap van mevr. Liz Chermin.

 • Han Snijders

  directeur

 • Elsemarij von der Fuhr

  Teamleider

 • Joost Sondaal

  Teamleider

 • Mathieu Fanchamps

  Teamleider

 • Benjamin Jansen

  Teamleider

Resultaten

Wil je weten hoe tevreden de ouders zijn over onze school in het schooljaar 20/21? Download de resultaten hieronder:

Op www.scholenopdekaart.nl vind je alle resultaten die Campus 013 de afgelopen jaren heeft behaald met daarbij extra uitleg. Een aantal resultaten lichten we uit:

Doorstroom

Hoeveel procent van de leerlingen is de afgelopen jaren overgegaan naar het volgende leerjaar?

Onderbouw:

Bovenbouw:

Slagingspercentage

Schooladvies en plaatsing

Reglementen

Campus 013 hanteert een aantal wettelijk verplichte reglementen, maar we volgen ook een aantal afspraken op school waar iedereen zich aan houdt. 

Op deze pagina vind je al onze reglementen, afspraken en procedures. 

Topsport-school

Campus 013 werkt samen met Stichting Topsportopleiding Tilburg aan de begeleiding van leerlingen met een bijzonder sportief talent. Voor topsporters geldt een aangepast rooster in verband met trainingen en/of wedstrijden tijdens schooltijd. De mentor en topsportcoördinator bespreken met ouders samen de wijze waarop topsport en studie gecombineerd kan worden. De topsportcoördinator spreekt regelmatig de topsporter samen met de coördinator van de sportvereniging. Hierbij staan resultaten, houding en inzet centraal. De topsportcoördinator op onze school is Tamara Kathmann, bereikbaar via e-mail tkathmann@campus013.nl.

Privacy

Bij inschrijving van een leerling krijgt de ouder de keuze om toestemming te geven voor het maken van beeld- en geluidsopnames, binnen schoolverband, te gebruiken voor interne en externe publicatie. Wij maken als school foto’s bij allerlei belangrijke activiteiten en gebeurtenissen zoals feesten, plenaire bijeenkomsten, sportdagen, diploma-uitreikingen etc. Deze foto’s publiceren wij op onze website, via social media en gebruiken we voor foldermateriaal. We stellen foto’s niet ter beschikking aan anderen. Wij houden rekening met de aangegeven keuze bij inschrijving.

Uit didactisch oogpunt staan wij onze docenten en studenten van lerarenopleidingen toe om, wanneer het noodzakelijk is, van lessen video-opnamen te maken. Dit is uiteraard strikt voor intern gebruik. De opnamen worden zorgvuldig beheerd en worden gewist wanneer deze niet meer gebruikt worden.