Keuzeproces leerjaar 2

Deze informatie is alleen relevant voor onze leerlingen van leerjaar 2. 

Je gaat jouw beroepsgerichte keuzeprogramma’s kiezen voor leerjaar 3 en 4!

Dit is een belangrijk moment in jouw schoolloopbaan. In de afgelopen twee jaar heb je tijdens werkveldoriëntatie (WVO) en de talentenworkshops al kunnen ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Allemaal met als doel dat je na leerjaar 4 de juiste keuze maakt voor een vervolgopleiding in het mbo. Uiteindelijk wil je natuurlijk een leuke en goede baan vinden in de richting van jouw interesses en talenten. 

We zijn op het moment aangekomen dat je jouw beroepsgerichte keuzeprogramma’s gaat kiezen voor leerjaar 3 en leerjaar 4. 

Om erachter te komen hoe je dit doet, bekijk je dit instructiefilmpje samen met je ouder(s)/verzorger(s). De mentor bekijkt deze ook samen met jou en geeft er nog extra informatie bij. 

Het beroepskeuzeboekje en het keuzeformulier zijn aan uw zoon/dochter meegegeven door de mentor. 

Lever jouw ingevulde en ondertekende keuzeformulier woensdag 16 februari bij jouw mentor.