Algemeen

Rechten, plichten en verzekeringen

In dit document lees je wat algemene rechten en plichten binnen onze onderwijsgroep, inclusief het leerlingenstatuut.

Download hier 
het document

Examens

Examenreglement

Lees in dit document wat de regels en afspraken zijn omtrent de school- en centrale examens.

Download hier 
het document

Klachten, bezwaar en beroep

Reglement klachtencommissie vmbo scholen

In dit document lees je de procedure omtrent een ingediende, officiële klacht over (het nalaten van) gedragingen en beslissingen

Download hier 
het document

Klachtenprocedure ongewenst gedrag

In dit document lees je de procedure omtrent een ingediende, officiële klacht over ongewenst gedrag.

Download hier 
het document

Regeling melding vermoeden misstand

In dit document lees je alles over de regeling die de mogelijkheid biedt om op veilige, beschermde, vertrouwelijke en zorgvuldige wijze een melding te doen van een vermoeden van een misstand.

Download hier 
het document

Privacy

Gedragscode ICT en Sociale Media

In dit document lees je hoe wij goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens binnen de school.

Download hier 
het document

Privacyreglement leerlingen

In dit document lees je waar onze leerlingen zich aan moeten houden bij het gebruik van onze ICT faciliteiten binnen de school en het gebruik van Sociale Media in combinatie met de school.

Download hier 
het document

Procedure rechten van betrokkenen

Volgens de AVG heeft iedereen een aantal rechten als het gaat om wat de school doet met persoonsgegevens. In dit document lees je een samenvatting van deze rechten.

Wil je de volledige, originele procedure omtrent de rechten van betrokkenen lezen? Klik dan hier.

Download hier 
het document

Reglement Cameratoezicht

Dit document is bedoeld om het gebruik van cameratoezicht goed te regelen, en daarbij de privacy van leerlingen, studenten, medewerkers en bezoekers te waarborgen. 

Download hier 
het document

Veiligheid

Convenant veilige school

Lees in dit document wat wij binnen Tilburg met alle scholen hebben afgesproken om de veiligheid in en rondom school te borgen. 

Download hier 
het document

Handelingsprotocol veilige school

Lees in dit document hoe wij binnen Tilburg met alle scholen handelen om de veiligheid in en rondom school te borgen. 

Download hier 
het document

Medicijnen protocol medicijnverstrekking medisch handelen

Lees in dit document wat wij binnen de school hebben afgesproken medicijnverstrekking en ons medisch handelen.

Download hier 
het document