Convenant veilige school

Lees in dit document wat wij binnen Tilburg met alle scholen hebben afgesproken om de veiligheid in en rondom school te borgen. 

Download hier 
het document

Examenreglement

Lees in dit document wat de regels en afspraken zijn omtrent de school- en centrale examens.

Download hier 
het document

ICT Gedragscode

In dit document lees je waar onze leerlingen zich aan dienen te houden omtrent het gebruik van onze ICT faciliteiten binnen de school.

Download hier 
het document

Klachtenprocedure ongewenst gedrag

In dit document lees je de procedure omtrent een ingediende, officiële klacht over ongewenst gedrag.

Download hier 
het document

Medicijnen protocol medicijnverstrekking medisch handelen

Lees in dit document wat wij binnen de school hebben afgesproken medicijnverstrekking en ons medisch handelen.

Download hier 
het document

Privacyreglement leerlingen

In dit document lees je hoe wij goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens binnen de school.

Download hier 
het document

Reglement melding vermoeden misstand

In dit document lees je alles over de regeling die de mogelijkheid biedt om op veilige, beschermde, vertrouwelijke en zorgvuldige wijze een melding te doen van een vermoeden van een misstand.

Download hier 
het document

Reglement klachtencommissie vmbo scholen

In dit document lees je de procedure omtrent een ingediende, officiële klacht over (het nalaten van) gedragingen en beslissingen

Download hier 
het document

Rechten, plichten en verzekeringen (incl. leerlingenstatuut)

In dit document staan alle overige de regels en procedures die gelden voor Campus 013, maar ook algemene regels uit de (onderwijs)wet- en regelgeving.

Download hier 
het document