Marc-Janssen

“Veel aandacht voor intake van nieuwe leerlingen”

Marc Janssen, intake

“Campus 013 besteedt veel aandacht aan de intake van nieuwe leerlingen. We willen graag dat kinderen op de goede plek terecht komen en meteen zelfvertrouwen opbouwen. Natuurlijk moeten ouders en kinderen zich bij ons thuis voelen. Daarom nodigen we ouders en kinderen van harte uit om tijdens de Open Dag en inloopmiddagen te komen kijken. Zo kunnen ze de sfeer proeven en zich goed oriënteren om de juiste schoolkeuze te maken.

“Goed inspelen op aandachtspunten van de leerling”

Warme overdracht
Als een kind is aangemeld, willen we graag de achtergrond van een kind leren kennen. Daarom vullen ook ouders een vragenlijst in. Daarnaast vragen de docenten gegevens op bij de leerkracht van de basisschool. Er vindt tussen hen ook een warme overdracht plaats. De docent van Campus 013 gaan naar de basisschool voor een persoonlijk gesprek. Zo kunnen we zorgen voor een goede klassenindeling en kan de mentor gericht inspelen op aandachtspunten van de leerling.

Kennismaken en wennen
Aan het einde van groep 8 komen de kinderen alvast een middag kennismaken met onze school, hun mentor en medeleerlingen. Dan is de grootste spanning eraf. Aan het begin van het schooljaar zijn er nog twee introductiedagen en ze hebben vaste mentoruren. De eerste weken krijgen ze de gelegenheid om te wennen. Zo zorgen we voor een fijne start voor alle kinderen. Daarna zijn ze klaar voor het echte werk.”

Verena-van-de-Veerdonk

“Samen zorgen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en groeien”

Verena van de Veerdonk, mentor

“Als een leerling lekker in zijn vel steekt, dan komen de resultaten vanzelf. Daarom investeren we op Campus 013 in een veilige leeromgeving. Dan gaan kinderen met plezier naar school, maken ze makkelijker vrienden en krijgen ze zin om te leren. Zo groeien ze ook als mens. Wij doen er alles aan om ze op het goede pad naar de toekomst te zetten. Daarom heeft elk kind ook een mentor bij wie hij of zij terecht kan met vragen, problemen en voor hulp. Als mentor begeleid je ongeveer tien kinderen. Zo weet je zeker dat je leerlingen alle aandacht kunt geven die ze nodig hebben.

“Als een leerling zich begrepen voelt, haakt hij aan”

Vragen stellen

Als mentor investeer ik in een goede band met de kinderen. Dat is belangrijk. Zo ervaren ze dat ze mogen zijn wie ze zijn. We stimuleren kinderen om vragen te stellen. Dan moet je soms ook je eigen kwetsbaarheid durven laten zien. Ik toon begrip voor ze, geef ze complimenten en maak grapjes met ze. Ik spreek regelmatig uit dat ze belangrijk voor me zijn. Zo bouw je echt een band op met de kinderen. Tegelijkertijd zie je dat ze dan ook elkaar leren accepteren en gaan helpen. Daar ben ik trots op.

Serieus nemen

We onderhouden goed contact met ouders. Als het nodig is, denkt het zorgteam mee. Ook zij beschikken over veel expertise. Samen zorgen we dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en groeien. We nemen elk kind serieus. Als een leerling zich gezien en gehoord voelt, haakt hij aan. Dan staan ze open en leren ze zelf keuzes te maken. Natuurlijk kiezen ze soms verkeerd. Dat is juist goed. We stimuleren ze dan door te zetten. Ook leren we ze te kijken naar de positieve dingen en de negatieve los te laten. Zo zijn ze voorbereid op een goede toekomst.”

Diana-van-de-Wiel

“Leerlingen meenemen in een leertraject”

Diana van de Wiel, docent

“Wij werken aan een doorlopende leerlijn. Dat betekent dat we samen met ROC Tilburg leerlingen meenemen in een 6- of 7-jarig leertraject. Bij ons op school starten ze in leerjaar 1 met het ontdekken wat ze leuk of juist niet leuk vinden. Ze onderzoeken de sectoren en proeven van alles wat mogelijk is. In leerjaar 2 maken ze een keuze uit de verschillende sectoren die ze aanspreken, ontwikkelen ze hun vaardigheden verder en worden de opdrachten groter. Je ziet kinderen in deze jaren echt groeien.

“Leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen als mens”

Voorbereiden op overstap naar mbo

In leerjaar 3 kiezen ze voor een sector. We stimuleren leerlingen nog steeds om zo breed mogelijk te kijken. Te onderzoeken wat ze echt leuk vinden. Ook blijven ze hun sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. In leerjaar 4 bereiden ze zich voor op het examen en de overstap naar het mbo. Hier leren ze echt een vak of ambacht. Vaak volgen leerlingen in het vierde jaar al lessen op het ROC of doen ze daar een assessment. Zo voelen ze al wat het is om daar op school te zitten.

Ontwikkelen als mens

We willen heel graag dat leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen als mens. Natuurlijk hoef je niet met iedereen goed door een deur te kunnen, maar je moet wel goed kunnen samenwerken. We leren ze ook doorzetten. Want soms moet je ook dingen doen die niet zo leuk zijn. Zo kunnen leerlingen later op een goede manier bijdragen aan de samenleving én zijn ze voorbereid op een beroep dat ze leuk vinden.”

Han Snijders

“Bij ons ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn”

Han Snijders, directeur

“Campus 013 wil de beste en leukste vmbo-school zijn van Nederland. Samen met alle medewerkers zet ik me in om dit streven dagelijks waar te maken. Met aandacht en plezier zorgen we ervoor dat het talent van iedere leerling een kans krijgt. We leren onze leerlingen te ondernemen, onderzoeken, ontdekken en ontwikkelen. In een veilige omgeving laten we ze ervaren waar ze goed in zijn.”

“We bieden onze leerlingen onderwijs met lef en liefde”

Ontdekken van vaardigheden

Wij geloven in een school waar je leert wat de samenleving van je verwacht. Bij ons ontdekken leerlingen welke vaardigheden ze nodig hebben. Welke normen en waarden ons verbinden. Hoe je je moet gedragen en hoe je van betekenis kan zijn voor de mensen om je heen. Daarin geven alle medewerkers het goede voorbeeld.

leven lang leren

Wij gáán voor onze leerlingen en stellen ze echt centraal. Dat zit in onze genen. We bereiden ze voor op een leven lang leren. Door een goede samenwerking met het MBO zorgen we voor een soepele overstap naar het vervolgonderwijs. In ons mooie schoolgebouw nemen we samen met ROC Tilburg, leerlingen mee in een 6- of 7-jarig leertraject. Eén doorlopende leerlijn naar een goede toekomst. We maken ze vertrouwd met vaardigheden voor beroepen die nu nog niet bestaan.”

Rob-Spanjaart

“Met talentworkshops ontdekken kinderen waar interesses liggen”

Rob Spanjaart, docent

“We organiseren talentworkshops voor leerlingen. Zo stimuleren we ze heel bewust te ontdekken waar hun interesses liggen. Dat helpt ook bij het maken van andere keuzes. Want als je weet wat je wilt, gaan dingen vanzelf. We bieden leerlingen de gelegenheid kennis te maken met bijvoorbeeld salsa dansen, yoga, musical en fotografie. Voor ons als docenten is het ook leuk, wij krijgen de gelegenheid onze eigen passies in te zetten.

“Zo’n positieve reactie laat een kind groeien”

Leerlingen zijn trots
Zelf geef ik met heel veel plezier de talentworkshop fotografie. De eerste les vraag ik leerlingen op een briefje te schrijven waarom ze kiezen voor juist deze workshop. Vaak blijkt dan ze dat nog niet zo goed weten of het nog niet durven zeggen. Dat verandert snel. Ik leer ze bijvoorbeeld goed kijken. We trekken er ook op uit. Dan zien ze hoe mooi hun omgeving is en wat je allemaal kunt zien als je goed kijkt. Leerlingen zijn trots op de foto’s die ze maken. Via de schoolwebsite kunnen ze hun werk thuis ook laten zien. Dan hoor je achteraf dat een moeder de gemaakte portretten van haar dochter meteen twintig keer heeft laten afdrukken voor de hele familie. Zo’n positieve reactie laat een kind groeien.

Verschil maken
We blijven onze aanpak voor de talentworkshop verbeteren. We willen nog meer collega’s vragen om mee te doen. Ook ouders dagen we graag uit. Iedereen heeft wel een hobby waarmee je leerlingen kunt inspireren om nieuwe talenten in zichzelf te ontdekken. Inmiddels weet ik dat je daarmee het verschil maakt voor kinderen. Hoe mooi is dat?”

Nicole-Verhoeven

“Leerlingen voorbereiden op het mbo”

Nicole Verhoeven, teamleider

“Wij bereiden leerlingen voor op het mbo. Campus 013 biedt drie leerwegen aan: de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengd/theoretische leerweg. Bijzonder aan onze gemengd/theoretische leerweg is dat de leerlingen veel praktijk krijgen maar ook vanaf leerjaar 3 een extra theorievak. Als ze voor alle theorievakken slagen ontvangen ze een TL-diploma. Lukt dat niet dan houden ze in ieder geval zicht op een GL diploma. Onze GTL leerweg bereidt leerlingen voor op een mbo vervolgopleiding op niveau 4.

Leerlingen ontdekken hun talenten

Daarnaast volgen leerlingen vanaf het 1e jaar het profiel Dienstverlening & Producten, waarbij ze ontdekken wat hun talenten zijn én wat ze leuk vinden om te leren. We verbinden de theorie aan de praktijk en andersom. Zo weten kinderen waarom ze iets leren en ontwikkelen ze hun vaardigheden. Bij ons mag je met je handen werken en vooral: doen.

“Bij ons ontdekken leerlingen waar hun hart naar uitgaat”

Les op 8 leerpleinen

Het profiel Dienstverlening & Producten biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te oriënteren. Op 8 leerpleinen ontdekken ze de wereld van techniek, verzorging en uiterlijke verzorging, horeca, dier en groen, sport en geüniformeerde beroepen, retail, media en vormgeving en mobiliteit. Ook volgen leerlingen talentenworkshops. Zo ontdekken ze waar hun hart naar uitgaat en waar ze goed in zijn. In leerjaar 3 en 4 kiezen de leerlingen, per leerjaar, 2 beroepsgerichte keuzevakken waar ze zich verder in willen verdiepen. Leerlingen behalen zo een startkwalificatie voor het mbo en weten na het examen welke opleiding het beste bij hun past.

Investeren in docenten

Campus 013 biedt leerlingen alle ruimte om te leren en zich te ontwikkelen. Dat geldt ook voor onze docenten. Zij maken het verschil voor leerlingen. We investeren in onze docenten, inspireren hen én wakkeren hun ambities aan! Samen zetten we in op vernieuwingen om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.”

Abdul-Zekari

“Band creëren met de leerlingen”

Abdul Zekari, pedagogisch conciërge

“We willen een band creëren met de leerlingen. We praten veel met elkaar. Mijn collega’s en ik ontvangen elke morgen de leerlingen bij de fietsenstalling. In de pauzes lopen we rond en maken we met iedereen een praatje. We staan zo letterlijk tussen de leerlingen in. Zo weten we wat er leeft. Dat is belangrijk en draagt bij aan een veilige en positieve sfeer.

“We zijn er altijd voor de kinderen”

Leerlingen vertrouwen ons
We zijn duidelijk in wat we willen. Als we iets zien, corrigeren we snel. Soms vinden de leerlingen ons dan streng. Ze weten in ieder geval wat ze aan ons hebben. En het feit dat we de tijd nemen voor leerlingen, maakt dat ze ons vertrouwen. We helpen ze altijd. Als hun fiets stuk is of als iemand zich bezeert. Dat is voor ouders ook fijn om te weten. We zijn er altijd voor hun kinderen.

Luisteren
Ik probeer als conciërge leerlingen altijd op een goede en positieve manier aan te spreken als dat nodig is. Dan luisteren ze naar je. En ik doe regelmatig met ze mee. Dans mee op schoolfeesten en trap een balletje mee op de sportdag. We leren de leerlingen echt goed kennen. Vanaf het 1e jaar tot aan hun eindexamen. Je bouwt samen een band op en daar genieten we van. En als ze hun diploma halen ben ik ook heel trots op ze.”

Corina-van-Esch

“Als ouder voel ik me hier altijd welkom”

Corina van Esch, ouderraad

“Onze oudste heeft met heel veel plezier hier op school gezeten en volgt nu met succes de opleiding tot verpleegkundige niveau 4 op ROC Tilburg. Ze maakte op school een flinke groei door. Onze middelste start na de zomer in het 3e jaar. Zij heeft hier ontdekt dat ze erg creatief is. Ze geniet van theater, musical-les en koken. Daarom vind ik de talentenworkshops ook geweldig. Zo voelen en ervaren kinderen wat ze leuk vinden. Als ouder voel ik me hier altijd welkom. Dat is ook de reden dat ik graag betrokken wil zijn en me inzet voor de ouderraad. De deur staat altijd voor ons open.

“Fijn als je extra informatie krijgt over lastige thema’s”

Informeren en meedenken
Tijdens de vergaderingen informeert de school ons over allerlei ontwikkelingen, zoals de voorbereiding op examens. Ook denken we regelmatig met de school mee en kunnen we om een toelichting vragen op specifieke onderwerpen. Zo denken we mee over de feesten voor de leerlingen, het voorkomen van lesuitval en het nieuwe schoolgebouw. Dat voelt goed.

Stevige basis
We organiseren als ouderraad ook regelmatig een thema-avond. Soms zijn dat pittige onderwerpen zoals sexting. Toch vinden we het belangrijk dat ouders extra informatie krijgen en we hierover met elkaar in gesprek gaan. Het is goed om te weten hoe de school inspeelt op uitdagingen waar onze kinderen mee te maken kunnen krijgen én wat wij als ouders kunnen doen. Samen weet je meer en sta je sterker. Zo groeien onze kinderen op in een veilige omgeving én ontwikkelen ze een stevige basis voor de toekomst.”